Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor).

Italiano 1

  • - - 0713500010 80: Предназначени за посев
  • - - 0713500090 80: Други