Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби.

Français 2