Бамбукови филизи (бамбукови връхчета).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 2005910010 80: Бамбукови филизи (бамбукови връхчета), пригодени или консервирани, в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 5 kg
  • - - - 2005910090 80: Други