Други / Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка.

English 2 Français 4 Nederlands 6 Svenska 1

  • - - 7612902000 80: Опаковки за аерозоли
  • - - 7612903000 80: Изработени от фолио с дебелина, непревишаваща 0,2 mm
  • - - 7612908000 80: Други