С литий / Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента.

Français 3