Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент.

Dansk 2 Deutsch 8 English 2 Français 4

  • - - - 8506501010 80: Литиеви цилиндрични първични галванични елементи, със: - диаметър 14,0 mm или повече, но не повече от 26,0 mm; - дължина 2,2 mm или повече, но не повече от 51 mm; - напрежение 1,5 V или повече, но не повече от 3,6 V; - капацитет 0,15 Ah или повече, но не повече от 5,00 Ah предназначени за употреба при производството на телеметрични и медицински устройства, електронни измервателни уреди или дистанционни управления
  • - - - 8506501090 80: Други