Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент.

  • - - - 8506501010 80: Литиеви цилиндрични първични галванични елементи, със: -|диаметър 14,0|mm или повече, но не повече от 26,0|mm; -|дължина 2,2|mm или повече, но не повече от 51|mm; -|напрежение 1,5|V или повече, но не повече от 3,6|V; -|капацитет 0,15|Ah или повече, но не повече от 5,00|Ah предназначени за употреба при производството на телеметрични и медицински устройства, електронни измервателни уреди или дистанционни управления
  • - - - 8506501090 80: Други