Други / Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, годни за консумация от човека.

Deutsch 1 Français 1