Студеноизтеглени или студеновалцовани.

  • - - - 7304511200 10: Прави и с еднаква дебелина на стените, от легирана стомана, съдържаща тегловно от 0,9% до 1,15% включително въглерод и от 0,5% до 2% включително хром, и евентуално, 0,5% или по-малко молибден, с дължина
  • - - - - 7304511200 80: Непревишаваща 0,5 m
  • - - - - 7304511800 80: Превишаваща 0,5 m
  • - - - 7304518100 10: Други
  • - - - - 7304518100 80 (2/0) : Прецизно обработени
  • - - - - 7304518900 80 (2/0) : Други