Други / Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана.

  • - - - 7304491000 80: Необработени, прави и с еднаква дебелина на стените, предназначени изключително за производството на тръби с друг профил и с друга дебелина на стените
  • - - - 7304499300 10: Други
  • - - - - 7304499300 80 (2/0) : С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm
  • - - - - 7304499500 80 (2/0) : С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm
  • - - - - 7304499900 80 (2/0) : С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm