Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило.

Français 2

  • - - 5806400010 80: От юта или други текстилни ликови влакна от позиция 5303
  • - - 5806400090 80: Други