Без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0402911000 80: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8|%
  • - - - 0402913000 80: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8|%, но непревишаващо 10|%
  • - - - 0402915100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10|%, но непревишаващо 45|%
  • - - - - 0402915100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5|kg
  • - - - - 0402915900 80: Други
  • - - - 0402919100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45|%
  • - - - - 0402919100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5|kg
  • - - - - 0402919900 80: Други