Без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0402911000 80: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 %
  • - - - 0402913000 80: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 %
  • - - - 0402915100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %
  • - - - - 0402915100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402915900 80: Други
  • - - - 0402919100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %
  • - - - - 0402919100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402919900 80: Други