Други / Захарни изделия без какао (включително белия шоколад).

 • - - 1704901000 80: Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ тегловно повече от 10|% захароза, но несъдържащ други добавки
 • - - 1704903000 80: Бял шоколад
 • - - 1704905100 10 (0/8) : Други
 • - - - 1704905100 80: Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание 1|kg или повече
 • - - - 1704905500 80 (0/4) : Пастили за гърло и бонбони против кашлица
 • - - - 1704906100 80 (0/2) : Дражета и подобни захарни изделия
 • - - - 1704906500 10 (0/23) : Други
 • - - - - 1704906500 80: Гумени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова маса
 • - - - - 1704907100 80 (0/2) : Бонбони от стопена захар, дори пълнени
 • - - - - 1704907500 80 (0/2) : Карамели
 • - - - - 1704908100 10 (0/2) : Други
 • - - - - - 1704908100 80: Получени чрез пресоване
 • - - - - - 1704909900 80 (6/0) : Други