Без устройство за охлаждане / Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно.

Deutsch 2 Italiano 1 Slovenčina 1

  • - - - 8415830010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8415830090 80: Други