Без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0402211100 10: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %
  • - - - - 0402211100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402211800 80: Други
  • - - - 0402219100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %
  • - - - - 0402219100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402219900 80: Други