Без рамки / Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане.

  • - - - 7009910010 80: Нерамкирани стъклени огледала със: - дължина 1516 mm (± 1 mm), - ширина 553 mm (± 1 mm), - дебелина 3 mm (± 0,1 mm), - задната страна на огледалото е покрита със защитно полиетиленово (ПЕ) фолио с дебелина 0,11 mm или повече, но непревишаваща 0,13 mm, - съдържание на олово не повече от 90 mg/kg и устойчивост на корозия 72 часа или повече съгласно изпитването със солени пръски по ISO 9227
  • - - - 7009910090 80: Други