Без сливи или смокини / Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава.

  • - - - - 0813509120 80: Съдържащи бразилски орехи с черупки
  • - - - - 0813509160 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - 0813509170 80: съдържащи лешници
  • - - - - 0813509180 80: Други