Замразени / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

Español 1

  • - - - 0307920010 80: Морски охлюв (Buccinum undatum)
  • - - - 0307920090 80: Други