Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0306110000 10: Замразени
 • - - 0306110000 80 (2/0) : Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306120000 80 (2/0) : Омари (Homarus spp.)
 • - - 0306140000 80 (3/0) : Раци
 • - - 0306150000 80: Норвежки омар (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306160000 80 (2/0) : Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)
 • - - 0306170000 80 (5/0) : Други скариди
 • - - 0306190000 80 (2/0) : Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека
 • - 0306310000 10: Живи, пресни или охладени
 • - - 0306310000 80: Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306320000 80 (4/0) : Омари (Homarus spp.)
 • - - 0306330000 80 (2/0) : Раци
 • - - 0306340000 80: Норвежки омар (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306350000 80 (4/0) : Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)
 • - - 0306360000 80 (3/0) : Други скариди
 • - - 0306390000 80 (2/0) : Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека
 • - 0306910000 10: Други
 • - - 0306910000 80: Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
 • - - 0306920000 80 (2/0) : Омари (Homarus spp.)
 • - - 0306930000 80 (2/0) : Раци
 • - - 0306940000 80: Норвежки омар (Nephrops norvegicus)
 • - - 0306950000 80 (9/0) : Скариди
 • - - 0306990000 80 (2/0) : Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека