Бели вина / В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

  • - - - - - - - 2204229710 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - 2204229720 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
  • - - - - - - - 2204229730 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
  • - - - - - - - 2204229740 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
  • - - - - - - - 2204229790 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol