Биаксиално ориентирани / От полимери на пропилена.

  • - - - - 3920202110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3920202130 80: Биаксиално ориентирано фолио от полипропилен с коекструдиран слой от полиетилен от едната страна и с обща дебелина 11,5 µm или повече, но не повече от 13,5 µm
  • - - - - 3920202140 80: Листове от биаксиално ориентирано полипропиленово фолио: - с дебелина не повече от 0,1mm, - със специални покрития от двете страни, позволяващи отпечатването на елементи за сигурност върху банкноти
  • - - - - 3920202190 80: Други