Блокове и други първични форми.

  • - - 7224101000 80: От инструментални стомани
  • - - 7224109000 80: Други