Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0713100000 80 (2/0) : Грах (Pisum sativum)
 • - 0713200000 80 (0/1) : Нахут (Garbanzos)
 • - 0713310000 10 (0/1) : Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
 • - - 0713310000 80: Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek
 • - - 0713320000 80 (0/1) : Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus или Vigna angularis)
 • - - 0713330000 80 (2/0) : Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris)
 • - - 0713340000 80: Бобови растения от видовете (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea)
 • - - 0713350000 80: Папуда (Vigna unguiculata)
 • - - 0713390000 80: Друг
 • - 0713400000 80 (0/2) : Леща
 • - 0713500000 80 (2/0) : Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
 • - 0713600000 80: Бобови растения от вида (Cajanus cajan)
 • - 0713900000 80 (2/0) : Други