Грах (Pisum sativum) / Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени.

  • - - 0713101000 80: За посев
  • - - 0713109000 80: Друг