Обикновени палети, бокс палети и други товароносители; подпори за палети.

Deutsch 2

  • - - 4415202000 80: Обикновени палети; подпори за палети
  • - - 4415209000 80: Други