Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки.

  • - 2301100000 80: Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или карантии; пръжки
  • - 2301200000 80: Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни