Царевично брашно / Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж.

  • - - 1102201000 80: С тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,5 %
  • - - 1102209000 80: Друго