Друг / Несъдържащ прибавена захар.

Deutsch 4 Ελληνικά 1 English 13 Suomi 4 Français 9 Português 2

Сок от ябълки със 100% плодово съдържание.…

Сок от ябълки със 100% плодово съдържание. Произведен е чрез разреждане на концентриран плодов сок от ябълки с вода.

Представен е в опаковки от 1 литър. Съгласно проведения анализ, стойността Брикс е под 20. Продуктът не съдържа прибавена захар по смисъла на допълнителна забележка 5 а) към глава 20.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ПЛОДОВ СОК СОК ОТ ЯБЪЛКИ БЕЗ ЗАХАР