Оловни, от видовете, използвани за задействане на бутални двигатели.

Français 1