Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени.

  • - - - 0210111100 10: От домашни свине
  • - - - - 0210111100 20: Осолени или в саламура
  • - - - - - 0210111100 80: Бутове и разфасовки от тях
  • - - - - - 0210111900 80: Плешки и разфасовки от тях
  • - - - - 0210113100 10: Сушени или пушени
  • - - - - - 0210113100 80: Бутове и разфасовки от тях
  • - - - - - 0210113900 80: Плешки и разфасовки от тях
  • - - - 0210119000 80: Други