От бързорежещи (рапидни) стомани.

  • - - 7226200020 80: Продукти, обработени допълнително след горещо валцоване, плакирани или с покритие
  • - - 7226200095 80: Други