Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани.

  • - - 7228102000 80: Само горещовалцовани или горещоизтеглени; горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани
  • - - 7228105000 80: Ковани
  • - - 7228109000 80: Други