Бяла ламарина, лакирана; продукти, покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди, лакирани.

Deutsch 1

  • - - - 7210701010 80: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - 7210701090 80: Други