Бял тон (Thunnus alalunga) / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303411000 80: Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - 0303419000 80: Друг