С един вал / Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

  • - - - - 8414807310 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8414807330 10: Други
  • - - - - - 8414807330 80: Херметични роторни компресори за  флуоровъглеводороди(HFC) хладилни агенти:  - задвижвани от монофазни двигатели за променлив ток с регулиране на оборотите с включване и изключване, или от безчеткови двигатели за прав ток с регулируеми обороти  - С номинална мощност не повече от 1,5 kW От вид, използван за производство на битови сушилни с термопомпа
  • - - - - - 8414807389 80: Други