Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

  • - - - 8414808010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8414808020 80: Въздушен мембранен компресор, със: -|струя от 4,5|l/min или повече, но не повече от 7|l/min, -|входна мощност не повече от 8,1|W, и -|свръхналягане не повече от 400|hPa (0,4|bar) от вид, използван при производството на седалки за моторни превозни средства
  • - - - 8414808090 80: Други