Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

Čeština 9 Deutsch 18 Français 10 Italiano 1 Svenska 1

  • - - - 8414808010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8414808020 80: Въздушен мембранен компресор, със: - струя от 4,5 l/min или повече, но не повече от 7 l/min, - входна мощност не повече от 8,1 W, и - свръхналягане не повече от 400 hPa (0,4 bar) от вид, използван при производството на седалки за моторни превозни средства
  • - - - 8414808090 80: Други