Други / Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена.

Magyar 1

  • - - - - 8483102910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483102990 80: Други