Други / Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от други легирани стомани.

  • - - 7227901000 80: Съдържащи тегловно 0,0008% или повече бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от настоящата глава
  • - - 7227905000 80: Съдържащи тегловно 0,9% или повече, но не повече от 1,15% въглерод и 0,5% или повече, но не повече от 2% хром и евентуално 0,5% или по-малко молибден
  • - - 7227909500 80: Други