Каландри и валци / Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини.

Deutsch 1

  • - - 8420101000 80 (0/1) : От видовете, използвани в текстилната промишленост
  • - - 8420103000 80: От видовете, използвани в хартиената промишленост
  • - - 8420108100 10: Други
  • - - - 8420108100 80: Ролни ламинатори от видовете, използвани изключително или главно в производството на основи за печатни платки или печатни платки
  • - - - 8420108900 80: Други