Платна / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Deutsch 19 Español 2 Français 5 Polski 1

  • - - - 7019320010 80: С ниска влагопоглъщаемост, за определени типове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 7019320090 80 (0/3) : Други