ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО.

  • 5601000000 80 (5/0) : Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали
  • 5602000000 80 (5/0) : Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
  • 5603000000 80 (10/0) : Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
  • 5604000000 80 (2/0) : Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси
  • 5605000000 80: Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал
  • 5606000000 80 (4/0) : Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени "във верижка"
  • 5607000000 80 (8/0) : Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси
  • 5608000000 80 (4/0) : Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи за риболов и други конфекционирани мрежи, изработени от текстилни материали
  • 5609000000 80: Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, от канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде