От вида, използван за арматура за бетон.

  • - - - - - 7214991010 80: Пръти, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, с изключение на пръти с висока степен на устойчивост на умора на материала и на други дълги продукти, като кръглите пръти
  • - - - - - 7214991090 80: Други