Друг / От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp., с минимален размер на напречния разрез 15 cm.

  • - - - - 4403239010 80: Изнесен от Руската Федерация в съответствие с Регламент № 498/2012 на Комисията
  • - - - - 4403239090 80: Друг