От вида Perna spp. / Живи, пресни или охладени.

Deutsch 1

  • - - - - 0307319010 80: годни за консумация от човека
  • - - - - 0307319090 80: Други