От видовете, използвани при производството на хартия или в подобни производства.

Deutsch 8 Nederlands 1

  • - - - 3809920020 80: Пеноотстраняващо вещество, представляващо смес от оксидипропанол и  2,5,8,11-тетраметилдодек-6-ин-5,8-диол
  • - - - 3809920090 80: Други