Синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция.

Français 2 Nederlands 1

  • - - 3204200010 80: 2,5-Тиофенедиилбис(5-третичен-бутил-1,3-бензоксазол) (CAS RN 7128-64-5)
  • - - 3204200030 80: Багрило C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Fluorescent Brightener 351
  • - - 3204200090 80: Други