От видовете, работещи с лампи или с тръби с нажежаема жичка.

  • - - - - 9405109110 80: Ръчно изработени
  • - - - - 9405109120 80: От неблагородни метали, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 9405109190 80 (0/1) : Други