За седалки от видовете, използвани за въздухоплавателни средства.

English 1

  • - - - 9401901010 80: Специално предназначени за екипажа, предназначени да бъдат използвани в някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 9401901090 80: Други