В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

Français 1

  • - - 2205101000 80: С действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 18 % vol
  • - - 2205109000 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 % vol