От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава.

  • - - - 4420101110 80: Ръчно изработени
  • - - - 4420101190 80: Други