Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50% фруктоза, различни от инвертната захар.

  • - - 1702601000 80: Изоглюкоза
  • - - 1702608000 80: Сироп от инулин
  • - - 1702609500 80: Други